Zoner


Vedení firmy

Ing. Milan Behro předseda představenstva

Milan Behro je jedním ze dvou původních spoluzakladatelů společnosti. V současnosti je předsedou představenstva a věnuje se strategickému plánování s určováním dalšího směřování společnosti. Zároveň funguje jako vedoucí internetové divize.


Hana Bergmanová hlavní účetní

Hana Bergmanová má zodpovědnost za vedení ekonomické agendy společnosti,
řídí a koordinuje finanční a účetní oddělení.

Ing. Michal Prouza ředitel divize software

Michal Prouza pracuje v ZONER software od roku 2010, kdy nastoupil do společnosti jako marketingový manažer. Od roku 2013 zastává pozici ředitele divize software. Je zodpovědný za vývoj a prodej produktu Zoner Photo Studio a rozšiřování služeb s ním spojených.

Ing. Pavel Kristián šéfredaktor vydavatelství Zoner Press

Pavel Kristián je zaměstnancem společnosti od roku 2004, kdy nastoupil jako šéfredaktor nově budovaného vydavatelství Zoner Press.

Výbor pro audit

Společnost zřídila v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění a stanovami společnosti výbor pro audit. Členy výboru pro audit jsou:

  • RNDr. Jan Materna, Ph.D., předseda
  • Ing. Ladislav Kubica
  • Hana Bergmanová

Statut výboru pro audit v plném znění zde.


English version

Contact Worldwide:

  • CZ
  • SK
  • HU
  • JP
  • US