Zoner


Hospodářské výsledky společnosti

Aktualizováno: 2.1.2018

Společnost má historicky dlouhodobě růstový trend, který by měl vzhledem k úspěšně rozpracovaným projektům pokračovat i v dalších letech. Zde jsou přehledně zobrazeny základní ekonomické ukazatele.

ZONER software, a.s. (v tisících) Tržby celkem Růst EBITDA
zisk před úroky,
daněmi a odpisy
EBT
zisk před zdaněním
2005 87 962 9 529 5 812
2006 96 958 +10,2 % 14 544 121
2007 105 576 +8,9 % 21 019 4 559
2008 109 205 +3,4 % 16 762 291
2009 114 372 +4,7 % 23 076 7 674
2010 114 657 +0,2 % 13 945 522
2011 113 101 -1,4 % 18 535 4 661
2012 117 575 +4,0 % 20 083 905
2013 126 816 +7,9 % 24 966 1 489
2014 138 194 +9,0 % 24 204 -1 942
2015 161 029 +16,5 % 26 822 2 810
2016* 132 795 -17,5 % 9 431 -12 100

Fiskální rok ZONERu začíná v daném roce vždy 1.9. a končí 31.8. roku následujícího.
* Kvůli časovému rozlišení příjmu u ITS a SW tržby sníženy o 24,3 mil.

Hospodářské výsledky společnosti ZONER software

Výroční zpráva za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 31.8.2017)

Pololetní výsledky za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 28.2.2017)


Výroční zpráva za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 31.8.2016)

Pololetní výsledky za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 28.2.2016)


Výroční zpráva za rok 2014 (účetní období 1.9.2014 – 31.8.2015)

Pololetní výsledky za rok 2014 (účetní období 1.9.2014 – 28.2.2015)


Výroční zpráva za rok 2013 (účetní období 1.9.2013 – 31.8.2014)

Pololetní výsledky za rok 2013 (účetní období 1.9.2013 – 28.2.2014)


Výroční zpráva za rok 2012 (účetní období 1.9.2012 – 31.8.2013)

Pololetní výsledky za rok 2012 (účetní období 1.9.2012 – 28.2.2013)


Výroční zpráva za rok 2011 (účetní období 1.9.2011 – 31.8.2012)

Pololetní výsledky za rok 2011 (účetní období 1.9.2011 – 29.2.2012)


Výroční zpráva za rok 2010 (účetní období 1.9.2010 – 31.8.2011)

Pololetní výsledky za rok 2010 (účetní období 1.9.2010 – 28.2.2011)


Výroční zpráva za rok 2009 (účetní období 1.9.2009 – 31.8.2010)

Pololetní výsledky za rok 2009 (účetní období 1.9.2009 – 28.2.2010)


Výroční zpráva za rok 2008 (účetní období 1.9.2008 – 31.8.2009)


Mezitimní účetní závěrky


Výroční zpráva za rok 2007 (účetní období 1.9.2007 – 31.8.2008)


Výroční zpráva za rok 2006 (účetní období 1.9.2006 – 31.8.2007)English version

Contact Worldwide:

  • CZ
  • SK
  • HU
  • JP
  • US