Databáze PostgreSQL

16. března 2009 | Novinky

Novinka v našich www službách. Uživatelé dynamických variant na platformě Linux nyní mohou využívat kromě databáze MySQL i databáze PostgreSQL, aktuálně ve verzi 8.3.

Databáze PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Je spolehlivá a bezpečná. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP.

Až 10 databází PostgreSQL mohou využívat uživatelé služeb Linux PHP5Linux PHP5_CGI. U vyšších variant lze databáze zřídit na požádání.

K využívání databáze PostgreSQL jsme připravili základní nápovědu s popisem připojení a další informace.

Chcete se nás na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Chcete s námi pracovat?
Podívejte se na volná místa