Změna formy společnosti na a.s.

1. dubna 2009 | Novinky

Dne 1. 4. 2009 mění společnost ZONER software, s.r.o. právní formu ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou ZONER software, a.s.

Vážení zákazníci, 
oznamujeme Vám, že společnost ZONER software, s.r.o. se sídlem Nové sady 18/583, 602 00, Brno, IČ: 49437381, DIČ: CZ49437381 změnila k 1. 4. 2009 svoji právní formu na akciovou společnost, a tím také svůj název na ZONER software, a.s.

Transformace na akciovou společnost je logickým vyústěním úspěšného růstu a vývoje společnosti, která v průběhu posledních let opakovaně překročila roční obrat 100 mil. CZK.

Změnou právní formy společnost s.r.o. nezaniká, pouze se mění vnitřní struktura a právní postavení společníků na akcionáře. Vlastnická struktura zůstává beze změn.

K zajištění platnosti obchodně závazkových vztahů sjednaných mezi ZONER software, s.r.o. a jejími partnery není třeba v souvislosti se změnou právní formy žádných dalších právních úkonů. ZONER software, a.s. se k 1. 4. 2009 stává ze zákona účastníkem všech vztahů, jejichž účastníkem byla do tohoto data ZONER software, s.r.o. V platnosti zůstávají také všechny důležité identifikační údaje a kontakty – IČ, DIČ, adresa sídla společnosti, telefonní čísla, poštovní a e-mailové adresy, bankovní spojení atd.

Žádáme Vás, abyste ve veškeré korespondenci a obchodních listinách, které se týkají naší společnosti, uváděli ode dne 1. 4. 2009 pouze její nový název ZONER software, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824.

Nový bankovní účet pro platby www služeb a domén

Oznamujeme, že od 1. 4. 2009 se stává našim novým primárním účtem: 
Číslo účtu: 3129782/0800

ČS a.s. (Česká spořitelna, a.s.) 
Adresa: Kounicova 4, 602 00 Brno

Nový účet bude již také uváděn na nových výzvách k úhradě. Důvodem změny je možnost pravidelné a automatické kontroly příchozích plateb. 
Původní účet u banky CSOB zůstává nadále v platnosti také.

Změna podmínek a pravidel registrace domén a webhostingu

V souvislosti se změnou právní formy společnosti dojde k úpravě a doplnění podmínek registrace domén a www služeb. Všechny nové podmínky vstupují v platnost dnem 1. 5. 2009.

Chcete se nás na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Chcete s námi pracovat?
Podívejte se na volná místa