cover Hospodárske výsledky

Hospodárske výsledky spoločnosti

Spoločnosť má historicky dlhodobo rastový trend, ktorý by mal vzhľadom k úspešne rozpracovaným projektom pokračovať aj v ďalších rokoch. Tu sú prehľadne zobrazené základné ekonomické ukazovatele.
ZONER software, a.s. Tržby celkom
(v tisícoch Kč)
Rast medziročne EBITDA zisk pred úrokmi, daňami a odpismi
(v tisícoch Kč)
EBT pred zdanením
(v tisícoch Kč)
2005 87 962   9 529 5 812
2006 96 958 +10,2% 14 544 121
2007 105 576 +8,9% 21 019 4 559
2008 109 205 +3,4% 16 762 291
2009 114 372 +4,7% 23 076 7 674
2010 114 657 +0,2% 13 945 522
2011 113 101 -1,4% 18 535 4 661
2012 117 575 +4,0% 20 083 905
2013 126 816 +7,9% 24 966 1 489
2014 138 194 +9,0% 24 204 -1 942
2015 161 074 +16,5% 26 822 2 810
2016* 132 795 -17,5 % 9 431 -12 100
2017 155 213 +14,5 % 34 427 14 300
2018 180 628 +16,4 % 26 101 3 913
2019 198 893 +9,09 % 30 532 2 824
2020 210 992 +6,10 % 30 177 2 398
2021** 250 000 +18,00 % 50 000 12 500


Fiškálny rok Zoner začína v danom roku vždy 1. 9. a končí 31. 8. roka nasledujúceho.

* Kvôli časovému rozlíšenie príjmu u IDS a SW tržby znížili o 24,3 mil.
**Predbežné výsledky, kvalifikovaný odhad

Graf hospodárskych výsledkov

Výsledky a správy

2017

Pololetní výsledky za rok 2017 (účetní období 1.9.2017 – 28.2.2018)Pololetní zpráva za rok 2017 (.pdf; 1 MB)

2016

Pololetní výsledky za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 28.2.2017)Pololetní zpráva za rok 2016 (.pdf; 2 MB)Výroční zpráva za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 31.8.2017)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2016 (.pdf; 8 MB)

2015

Pololetní výsledky za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 28.2.2016)Pololetní zpráva za rok 2015 (.pdf; 3 MB)Výroční zpráva za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 31.8.2016)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2015 (.pdf; 9 MB)
Chcete sa nás na niečo spýtať?
Kontaktujte nás