cover Hospodárske výsledky

Hospodárske výsledky spoločnosti

Spoločnosť má historicky dlhodobo rastový trend, ktorý by mal vzhľadom k úspešne rozpracovaným projektom pokračovať aj v ďalších rokoch. Tu sú prehľadne zobrazené základné ekonomické ukazovatele.
ZONER software, a.s. Tržby celkom
(v tisícoch Kč)
Rast medziročne EBITDA zisk pred úrokmi, daňami a odpismi
(v tisícoch Kč)
EBT pred zdanením
(v tisícoch Kč)
2017 132 795      
2018 155 213 +14,5 % 34 427 14 300
2019 180 628 +16,4 % 26 101 3 913
2020 198 893 +9,08 % 30 532 2 824
2021 210 992 +6,10 % 30 177 2 398
2022 239 003 +13,27 % 49 126 18 218
2023 244 133 +2,14 % 23 441 3 940
2024* 263 000 +8 % 30 000 5 000


Fiškálny rok Zoner začína v danom roku vždy 1. 9. a končí 31. 8. roka nasledujúceho.

* Kvôli časovému rozlíšenie príjmu u IDS a SW tržby znížili o 24,3 mil.
**Predbežné výsledky, kvalifikovaný odhad

Graf hospodárskych výsledkov

ZONER a.s. obdržal od medzinárodnej spoločnosti Dun&Bradstreet prestížne ocenenie CZECH Stability Award s najvyšším možným ratingom AAA.

 

Výsledky a správy

2020

Výročná správa za rok 2020 (účtovné obdobie 1.9.2020 - 31.8.2021)Výročná správa za rok 2020 (.pdf; 6,8 MB) - len v českom jazyke

2017

Pololetní výsledky za rok 2017 (účetní období 1.9.2017 – 28.2.2018)Pololetní zpráva za rok 2017 (.pdf; 1 MB)

2016

Pololetní výsledky za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 28.2.2017)Pololetní zpráva za rok 2016 (.pdf; 2 MB)Výroční zpráva za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 31.8.2017)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2016 (.pdf; 8 MB)

2015

Pololetní výsledky za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 28.2.2016)Pololetní zpráva za rok 2015 (.pdf; 3 MB)Výroční zpráva za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 31.8.2016)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2015 (.pdf; 9 MB)
Chcete sa nás na niečo spýtať?
Kontaktujte nás