cover Hospodárske výsledky

Hospodárske výsledky spoločnosti

Spoločnosť má historicky dlhodobo rastový trend, ktorý by mal vzhľadom k úspešne rozpracovaným projektom pokračovať aj v ďalších rokoch. Tu sú prehľadne zobrazené základné ekonomické ukazovatele.
ZONER software, a.s. Tržby celkom
(v tisícoch Kč)
Rast medziročne EBITDA zisk pred úrokmi, daňami a odpismi
(v tisícoch Kč)
EBT pred zdanením
(v tisícoch Kč)
2016* 132 795 -17,5 % 9 431 -12 100
2017 155 213 +14,5 % 34 427 14 300
2018 180 628 +16,4 % 26 101 3 913
2019 198 893 +9,09 % 30 532 2 824
2020 210 992 +6,10 % 30 177 2 398
2021** 250 000 +18,00 % 50 000 12 500


Fiškálny rok Zoner začína v danom roku vždy 1. 9. a končí 31. 8. roka nasledujúceho.

* Kvôli časovému rozlíšenie príjmu u IDS a SW tržby znížili o 24,3 mil.
**Predbežné výsledky, kvalifikovaný odhad

Graf hospodárskych výsledkov

Výsledky a správy

2020

Výročná správa za rok 2020 (účtovné obdobie 1.9.2020 - 31.8.2021)Výročná správa za rok 2020 (.pdf; 6,8 MB) - len v českom jazyke

2017

Pololetní výsledky za rok 2017 (účetní období 1.9.2017 – 28.2.2018)Pololetní zpráva za rok 2017 (.pdf; 1 MB)

2016

Pololetní výsledky za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 28.2.2017)Pololetní zpráva za rok 2016 (.pdf; 2 MB)Výroční zpráva za rok 2016 (účetní období 1.9.2016 – 31.8.2017)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2016 (.pdf; 8 MB)

2015

Pololetní výsledky za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 28.2.2016)Pololetní zpráva za rok 2015 (.pdf; 3 MB)Výroční zpráva za rok 2015 (účetní období 1.9.2015 – 31.8.2016)Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2015 (.pdf; 9 MB)
Chcete sa nás na niečo spýtať?
Kontaktujte nás