cover Informácie pre investorov

Informace pro investory

Společnost ZONER software, a.s., zde jako emitent kótovaných cenných papírů zveřejňuje informace dle § 120 a § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Vnitřní informace podle § 125 jsou zveřejňovány na finančním serveru www.aliaweb.cz.
Hospodářské výsledky společnosti jsou zveřejněny na samostatné stránce, kterou najdete v sekci Hospodářské výsledky.

Důležité události a informace

Datum Událost Dokument
24. 8. 2015 Oznámení o snížení objemu emise dluhopisů o 1994 kusů Oznámení o snížení objemu emise dluhopisů (290 kB)
19. 8. 2014 Oznámení o změně emisních podmínek Oznámení o změně emisních podmínek (560 kB)
19. 8. 2014 Emisní podmínky schválené 18. 8. 2014 Emisní podmínky (132 kB)
2. 8. 2014 Plná moc Plná moc (.pdf, 91 kB)
2. 8. 2014 Změna adresy konání schůze vlastníků dluhopisů Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů (.pdf; 1 MB)
1. 8. 2014 Zveřejněno oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů (.pdf; 696 kB)
15. 7. 2011 Schůze vlastníků dluhopisů Notářský zápis – schůze vlastníků dluhopisů (.pdf; 13 MB)
1. 7. 2011 Zveřejněno oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů (.pdf; 165 kB)

 

Informace emitenta kótovaného cenného papíru – dokument dle ustanovení odstavce 6 § 120 zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost ZONER software, a.s., se sídlem Brno, Nové sady 583/18, PSČ: 602 00, IČ: 49437381, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5824, jako emitent cenného papíru – dluhopisu ISIN CZ0003501660, registrovaného na oficiálním volném trhu BCPP (od 1. 10. 2009) a obchodovaného taky v obchodním systému RM-S (od 8. 6. 2010), uveřejňuje obsah a odkazy na všechny údaje zveřejněné v České republice při plnění informačních povinností podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ObZ) a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZÚ).

 

Informace o první emisi dluhopisů

ZONER software, a.s., (Emitent) vydává ke dni 1. 10. 2009 dluhopisy ZONER SOF.10,00/14 s pevným úrokovým výnosem 10,00 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2014, ISIN CZ0003501660. K datu emise vydává Emitent první tranši ve výši 50 000 000 Kč, která byla upsána do 15. 9. 2009.

Dluhopisy ZONER SOF.10,00/14 jsou od 8. 6. 2010 veřejně obchodovatelné na české burze cenných papírů RM-SYSTÉM. V případě zájmu o nákup těchto cenných papírů na burze RM-SYSTÉM se můžete obrátit na obchodníka Fio. Seznam poboček naleznete zde. V Brně banka Fio sídlí na adrese Veveří 102 a Joštova 4.


Dluhopisy ZONER SOF.10,00/14 jsou od 1. 10. 2010 veřejně obchodovatelné na oficiálním volném trhu BCPP. V případě zájmu o nákup těchto cenných papírů se obraťte na CYRRUS, a.s. v Brně na Veveří 111, resp. v Praze v Radlické ulici č. 14. Bližší informace (poplatky, techniku nákupu) naleznete také na www.cyrrus.cz.

 

Zveřejňovaný Prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.zoner.eu, a dále také v sídle Emitenta na adrese Brno, Nové sady 583/18, PSČ: 602 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod.

 

Realizované úpisy a prodej dluhopisů

Název ISIN Termín Objem úpisu Upsáno celkem
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.-15.9.2009 50 mil. Kč 50 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.10.-31.12.2009 20,9 mil. Kč 70,9 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.1.-31.3.2010 1,15 mil. Kč 72,05 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.4.-30.6.2010 72,05 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.7.-30.9.2010 0,05 mil. Kč 72,1 mil. Kč
výplata kupónu CZ0003501660 1.10.2010 7,21 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.10.-31.12.2010 72,1 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.1.-31.3.2011 72,1 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.4.-30.6.2011 4,59 mil. Kč 76,69 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.7.-30.9.2011 76,69 mil. Kč
výplata kupónu CZ0003501660 1.10.2011 7,67 mil. Kč
ZONER SOF.10,00/14 CZ0003501660 1.10.-31.12.2011 76,69 mil. Kč


Ke dni 1. 1. 2012 emitent ZONER software, a.s., má ve vlastnictví 6.580 ks upsaných dluhopisů v celkové výši 65,8 mil. Kč.

 

Výbor pro audit

Společnost zřídila v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění a stanovami společnosti výbor pro audit. Členy výboru pro audit jsou:

  • RNDr. Jan Materna, Ph.D., předseda
  • Ing. Ladislav Kubica
  • Hana Bergmanová

Statut výboru pro audit v plném znění zde.

Chcete sa nás na niečo spýtať?
Kontaktujte nás