cover Ochrana súkromia

Ochrana súkromia v ZONER software a.s.

Spoločnosť ZONER software a.s. prehlasuje, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a od začiatku jeho účinnosti 25. 5. 2018 aj v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR (ďalej ako Nariadenie). Pre kompletné informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Zoner software navštívte dokumenty uvedené nižšie.

V súvislosti s účinnosťou nariadenia GDPR sme zverejnili nasledujúce dokumenty slúžiace pre transparentné zoznámenie našich zákazníkov s princípmi a zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých si správcovi osobných údajov vyberajú svoje spracovateľa vyhovujúci článku 27 ods. 1 Nariadenie.

Kompletné znenie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je dostupné v Úradnom vestníku Európskej únie .

Spracovateľská zmluva

Spracovateľská zmluva medzi správcom a spracovateľom osobných údajov je predpokladom pre zákonné spracovanie osobných údajov, ktoré na naše servery ukladáte. Zmluva obsahuje predmet a trvanie spracovania, povahu a účel spracovania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, povinnosti a práva správcu (teda zákazníka). Povinnosťou správcu je zhodnotiť jej potrebu a prípadne ju so spracovateľom (teda nami) uzavrieť.

Kritériom pre uzavretie spracovateľské zmluvy je spracovanie údajov na súkromné ​​účely. Ak ste fyzická osoba a osobné údaje spracovávate na súkromné ​​účely, tak spracovateľskú zmluvu nepotrebujete. Predpisy upravujúce ochranu osobných údajov sa netýkajú situácií, keď fyzická osoba manipuluje s osobnými údajmi pre osobné či domáce činnosti.

Spracovateľské zmluvu so ZONER software, a.s. máte možnosť uzavrieť v Centre administrácie ( admin.slovaknet.sk ) v elektronickej podobe.

Uplatnenie práv subjektov

V prípade potreby uplatnenie práv subjektu údajov sa obráťte na e-mail info@zoner.cz či iné naše kontakty zákazníckej podpory.

Posledná aktualizácia: 23.3.2018

Chcete sa nás na niečo spýtať?
Kontaktujte nás