Interzen 2008

18. ledna 2008 | Tiskové zprávy

Interzen 2008 (http://interzen.interval.cz) je specializovaná soutěž pro webdesignéry z České a Slovenské republiky. Jejím úkolem je poukázat na technologicky kvalitní a vzhledově zajímavé www-projekty a, v souladu s posláním Interval.cz, propagovat odpovědnou práci, prováděnou s hlubokou znalostí a citem pro věc.

Přihlášky do soutěže jsou přijímány od 17. ledna 2008 (17. 1. 2008) do 17. února 2008 (17. 2. 2008) na e-mailu interzen@interval.cz URL soutěžního projektu doporučujeme použít jako předmět (subject) zprávy. Přihláška musí obsahovat kromě URL soutěžního projektu také jména autorů projektu – fyzických osob (a to i u projektů firemních, u kterých připojte také název firmy) a jejich krátké vyjádření, v čem považují svůj projekt za výjimečný či zajímavý. Podmínkou pro zařazení projektu do soutěže je korespondenční adresa (fyzická, nikoli elektronická) kontaktní osoby, která projekt do soutěže přihlašuje.

Do soutěže může svůj www-projekt přihlásit libovolný webdesignér či firma. V případě firem musí být jasně určeny fyzické osoby, které se na projektu podílely. Počet projektů přihlášených jedním autorem či autorským týmem není omezen. Soutěže se mohou účastnit také projekty, na nichž se nepodílela více než polovina porotců či jejich firem.

Každý soutěžní projekt musí respektovat technické vstupní podmínky. Projekt musí splňovat technologickou specifikaci CSS a HTML 4.01 či XHTML 1.0 a vyšší. Pro předběžnou orientaci doporučujeme zkontrolovat titulní stránku a náhodně vybrané stránky druhé úrovně nástroji W3C – CSS Validator a HTML/XHTML Validator. (Jako doplňující doporučujeme Validator.nu). Konečné rozhodnutí o technické způsobilosti projektu přísluší pořadateli soutěže a proti jeho rozhodnutí o přijetí či vyloučení projektu ze soutěže není odvolání.

Z účasti v soutěži jsou automaticky vyřazeny vítězné projekty z předchozích ročníků. Za vítězné jsou přitom pokládány projekty na prvním až třetím místě.

Porota soutěže vyhodnotí došlé přihlášky v termínu, který bude upřesněn později. Vyhlášení výsledků se předpokládá do 31. března 2008 (31. 3. 2008). Výsledky soutěže budou zveřejněny na Interval.cz.

Vítězi soutěže se stanou tři nejlépe hodnocené projekty. Ceny pro vítěze, věnované partnery soutěže, jsou určeny pro autory projektů – fyzické osoby. Projekty a firmy budou odměněny diplomy, čestnými listy a certifikáty s logem soutěže.

Partneři a ceny
Hlavním partnerem soutěže je firma Zoner Software s. r. o., vydavatel magazínu Interval.cz. Do soutěže věnuje finanční odměnu ve výši 15 000 Kč pro výherce soutěže, 10 000 Kč pro druhého v pořadí a 5 000 Kč pro třetího v pořadí. Kromě toho věnuje věcné ceny v podobě svých vlajkových produktů – programů pro práci s digitální fotografií a grafikou Zoner Photo Studio 10 a Zoner Callisto 5.

Zvláštním partnerem pro tento rok se stala specializovaná agentura H1.cz. Do soutěže věnuje hodnotné věcné ceny, v podobě účasti na svých školeních zdarma a večeře se svými konzultanty dle výběru výherců.

Posledním, nikoli však nejméně důležitým partnerem soutěže je nakladatelství Zoner Press. Do soutěže věnuje věcné ceny v podobě knih pro webdesignéry ze své produkce.

Chcete se nás na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Chcete s námi pracovat?
Podívejte se na volná místa