Interzen 2004

12. listopadu 2004 | Tiskové zprávy

Interzen 2004 (http://interzen.interval.cz) je specializovaná soutěž pro webdesignéry z České a Slovenské republiky. Jejím úkolem je poukázat na technologicky dokonaléa vzhledově nevšední www-projekty a, v souladu s posláním Interval.cz, propagovat kvalitní práci, prováděnou s hlubokou znalostí a citem pro věc.

Přihlášky do soutěže jsou přijímány od 8. listopadu 2004 do 28. listopadu 2004 na e-mailu interzen@interval.cz. Přihláška musí obsahovat URL soutěžního projektu a jména autorů projektu – fyzických osob (a to i u projektů firemních). URL soutěžního projektu doporučujeme také použít jako předmět (subject) správy.

Přihláška musí obsahovat URL soutěžního projektu a jména autorů projektu – fyzických osob (a to i u projektů firemních). URL soutěžního projektu doporučujeme také použít jako předmět (subject) správy.

Každý soutěžní projekt musí splňovat technické vstupní podmínky. Projekt musí mít validní kód CSS a XHTML (kontrolována bude titulní stránka a náhodně vybrané stránky druhé úrovně). Směrodatná je validace nástroji W3C – CSS Validator a HTML Validator. Proti výsledkům validace není odvolání.

Z účasti v soutěži jsou automaticky vyřazeny vítězné projekty z předchozích ročníků. Za vítězné jsou pokládány projekty na prvním až šestém místě.

Porota soutěže vyhodnotí došlé přihlášky do 12. prosince 2004. Výsledky soutěže budou zveřejněny na Interval.cz dne 13. prosince 2004. V porotě zasednou (v pořadí dle abecedy):

Vítězi soutěže se stane šest nejlépe bodovaných projektů. Ceny pro vítěze, věnované partnery soutěže, jsou určeny pro autory projektů – fyzické osoby. Projekty a firmy budou odměněny diplomy, čestnými listy a certifikáty s logem soutěže.

Partneři soutěže jsou regZone!cz a Zoner Press. Interval.cz by jim tímto rád poděkoval za to, že umožnili pokračování soutěže a poskytli odměny pro vítěze!

regZone!cz – váš registrátor domén
Zoner Press – jednoduše dobré knihy

O magazínu Interval.cz

Informační server Interval.cz (http://interval.cz) je největším internetovým magazínem věnovaným tématům tvorby webu, internetové grafiky a elektronickému obchodování. Interval.cz představuje široký zdroj informací z oblasti technické přípravy i grafické tvorby webových stránek, přičemž důraz je kladen na dlouhodobou platnost. Již několik let ho využívají profesionální i amatérští webdesignéři a manažeři internetových projektů pro svoji práci a inspiraci.

O společnosti ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s.r.o., je předním českým výrobcem softwaru a poskytovatelem internetových služeb. Společnost provozuje internetové služby od roku 1996 pod značkami Czechia (http://www.czechia.com), Zoner inShop (http://www.inshop.cz), regZone!cz (http://www.regzone.cz), Certifikační autorita Czechia (http://www.caczechia.cz) a Interval.cz (http://interval.cz). ZONER software je třetím největším poskytovatelem webhostingu v České republice, v oblasti elektronické komerce je lídrem domácího trhu.

Chcete se nás na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Chcete s námi pracovat?
Podívejte se na volná místa